1. خانه
  2. >
  3. همه محصولات

فروش انواع سرویس کابینت آشپزخانه آماده و حاضری با پایین ترین قیمت

۱٬۳۰۰٬۰۰۰

کابینت فلزی گالوانیزه درب چوبی 90 سانت هوایی رنگ کرم کتان

ORINAB

MET-10406-T

۱٬۴۵۰٬۰۰۰

آبچکان کابینت فلزی درب چوبی 120 سانت رنگ کرم کتان

ORINAB

MET-10106-T

۶٬۳۰۰٬۰۰۰
۵٬۹۹۰٬۰۰۰
سینک

سرویس کابینت آشپزخانه آماده فلزی درب چوبی رنگ شاین

ORINAB

MET-10006-S

۱٬۲۵۰٬۰۰۰

کابینت حاضری تک درب 40 سانت ممبران ملچ

ORINAB

MEM-10402-T

۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰
هود، سینک، گاز

سرویس کابینت آشپزخانه حاضری وکیوم طرح پلی اورتان طوسی

ORINAB

MEM-10003-S

۱٬۹۵۰٬۰۰۰

آبچکان ویترینی کابینت پیش ساخته ممبران سفید نقره‌ای

ORINAB

MEM-30023

۱٬۵۰۰٬۰۰۰

کابینت آماده 90 سانت زمینی رنگ دیزاین

ORINAB

MET-10305-T

۱٬۷۰۰٬۰۰۰

کابینت استوک نو فلز دو درب چوبی کشودار سفید

ORINAB

MET-10501-T

۲٬۸۵۰٬۰۰۰

زیر گازی صفحه‌ای کابینت وکیوم رنگ طوسی طرح پلی اورتان

ORINAB

MEM-10103-T

۱٬۹۵۰٬۰۰۰

آبچکان کابینت آشپزخانه وکیوم رنگ ملچ(قهوه‌ای روشن)

ORINAB

MEM-10502-T

۱٬۷۵۰٬۰۰۰

کابینت ممبران تک درب زمینی 40 سانت رنگ سفید نقره ای

ORINAB

MEM-10701-T

۲٬۲۵۰٬۰۰۰

کابینت آماده دو درب هوایی 70 سانت رنگ ملچ

ORINAB

MEM-10302-S

۲٬۷۵۰٬۰۰۰
۲٬۶۹۰٬۰۰۰
سینک

زیرسینکی کابینت پیش ساخته فلزی درب چوبی رنگ سفید

ORINAB

MET-10201-T

۲٬۲۵۰٬۰۰۰

کابینت آشپزخانه ممبران سفید صدفی عرض70 هوایی

ORINAB

MEM-30022

۱٬۷۰۰٬۰۰۰

کابینت فلزی درب چوبی کشو دار رنگ سنگی

ORINAB

MET-10504-T

۱٬۴۵۰٬۰۰۰

آبچکان درب چوبی شیشه ای رنگ سفید

ORINAB

MET-10601-T

۷۰۰٬۰۰۰

کابینت پیش ساخته هایگلاس سفید دیواری

ORINAB

GLASS-80004

۲٬۷۰۰٬۰۰۰
۲٬۵۰۰٬۰۰۰

زیرگازی بدنه فلزی درب ام دی اف عمق 60کشودار

ORINAB

MET-20506-T

۱٬۳۰۰٬۰۰۰

کابینت بدنه فلزی درب چوبی 90 هوایی دیزاین

ORINAB

MET-10405-T

۱٬۵۰۰٬۰۰۰

کابینت پیش ساخته فلزی درب چوبی رنگ سفید 90سانت زمینی

ORINAB

MET-10301-T

۱٬۷۵۰٬۰۰۰

کابینت تک درب زمینی ممبران ملچ

ORINAB

MEM-10702-S

۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰
هود، سینک، گاز

سرویس کامل کابینت آشپزخانه آماده ممبران سفید صدفی

ORINAB

MEM-10001-S

۱٬۸۵۰٬۰۰۰

کابینت زمینی آماده ممبران رنگ صدفی عرض40

ORINAB

MEM-10801-T

۲٬۵۰۰٬۰۰۰

کابینت آماده زیرسینکی ممبران ملچ

ORINAB

MEM-10602-S

۲٬۵۰۰٬۰۰۰

کابینت زیرسینکی پیش ساخته ممبران سفید صدفی

ORINAB

MEM-21001

۶٬۳۰۰٬۰۰۰
۶٬۱۰۰٬۰۰۰
سینک

کابینت آماده سرویس کامل سه متری رنگ لایت

ORINAB

MET-10003-S

۱٬۴۵۰٬۰۰۰

کابینت آبچکان فلزی رنگ کاج

ORINAB

MET-10602-T

۱٬۳۰۰٬۰۰۰

کابینت دو درب هوایی 90 سانت رنگ لایت

ORINAB

MET-10403-T

۲٬۲۰۰٬۰۰۰

کابینت زیرسینکی بدنه فلز درب MDFضخامت بالا

ORINAB

MET-20206-T

۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰
هود، سینک، گاز

کابینت ممبران پیش ساخته قهوه‌ای طلایی

ORINAB

MEM-30124

۲٬۳۰۰٬۰۰۰

زیرگازی بدنه فلزی با ضخامت بالا و درب ام دی اف شاین

ORINAB

MET-20306-T

۱٬۴۵۰٬۰۰۰

آبچکان دو درب عمودی بازشو رنگ سنگی

ORINAB

MET-10104-S

۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰
هود، سینک، گاز

کابینت اماده 6 متری وکیوم رنگ قهوه ای روشن(ملچ)

ORINAB

MEM-10202-T

۱٬۲۵۰٬۰۰۰

کابینت آماده وکیوم40هوایی یک درب رنگ صدفی

ORINAB

MEM-30011

۵٬۰۰۰٬۰۰۰

سرویس2متر و 20 سانت کابینت بدنه فلزی دربMDF

ORINAB

MET-30004-S

۱٬۳۰۰٬۰۰۰

کابینت دودرب هوایی فلزی رنگ کاج

ORINAB

MET-10402-T

۱٬۷۰۰٬۰۰۰

کابینت کاورهود ممبران 110 سانت رنگ ملچ

ORINAB

MEM-10202-T

۶٬۵۰۰٬۰۰۰
۶٬۳۰۰٬۰۰۰
سینک

سرویس6متری کابینت آماده فلزی درب چوبی سفید رنگ

ORINAB

MET-10001-S

۱٬۲۵۰٬۰۰۰

کابینت استوک نو ممبران یک درب هوایی رنگ طوسی

ORINAB

MEM-10403-T

۸۰۰٬۰۰۰

کابینت پیش ساخته بدنه فلزی درب MDF هوایی

ORINAB

MET-20404-T

۱٬۵۰۰٬۰۰۰

کابینت بدنه فلزی درب چوبی 90سانت زمینی رنگ کاج

ORINAB

MET-10302-T

۱٬۴۵۰٬۰۰۰

آبچکان کابینت بدنه فلزی درب چوبی دیزاین

ORINAB

MET-10105-T

۱٬۴۵۰٬۰۰۰

آبچکان کابینت استوک نو فلزی رنگ لایت 120 سانتی

ORINAB

MET-10103-T

۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٬۹۵۰٬۰۰۰

کابینت هوایی با بدنه فلزی ضخامت بالا و درب چوبی

ORINAB

MET-20406-T

۲٬۵۰۰٬۰۰۰

کابینت زیرسینکی آماده وکیوم طرح پلی اورتان طوسی

ORINAB

MEM -10603-T

۱٬۸۵۰٬۰۰۰

کابینت سه کشو ممبران رنگ ملچ

ORINAB

MEM-10802-S

۱٬۹۰۰٬۰۰۰

آبچکان کابینت بدنه فلزی با درب MDFضخامت بالا

ORINAB

MET-20106-T

۶٬۵۰۰٬۰۰۰
۶٬۳۰۰٬۰۰۰
سینک

سرویس کامل کابینت آشپزخانه پیش ساخته فلزی درب چوبی رنگ سنگی

ORINAB

MET-10015

۲٬۸۵۰٬۰۰۰

زیرگازی کابینت آشپزخانه پیش ساخته ممبران سفید صدفی

ORINAB

MEM-30117

۱٬۳۰۰٬۰۰۰

کابینت آشپزخانه 90 سانت هوایی دو درب رنگ سفید بدنه فلزی

ORINAB

MET-10401-T

۱٬۵۵۰٬۰۰۰

کابینت اماده ام دی اف 90 هوایی سنگی

ORINAB

MET-10404-T

۲٬۷۵۰٬۰۰۰
۲٬۶۹۰٬۰۰۰
سینک

کابینت زیرسینکی بدنه فلز رنگ کاج

ORINAB

MET-10202-T

۹٬۳۰۰٬۰۰۰

سرویس 6 تیکه بدنه فلزی ضخامت بالا و درب MDF

ORINAB

MET-20006-S

۲٬۸۵۰٬۰۰۰

زیرگازی کابینت پیش ساخته ممبران رنگ ملچ

ORINAB

MEM-10102-T

۱٬۷۰۰٬۰۰۰

کابینت فلزی درب چوبی 90 سانت زمینی کشو دار رنگ لایت قهوه‌ای روشن

ORINAB

MET-10503-T

۱٬۷۰۰٬۰۰۰

کاور هود استوک نو ممبران رنگ سفید تقره‌ای

ORINAB

MEM-30063

۶٬۳۰۰٬۰۰۰
۶٬۱۰۰٬۰۰۰
سینک

سرویس کابینت رنگ کاج، فلزی درب چوبی

ORINAB

MET-10002-S

۶٬۳۰۰٬۰۰۰
۶٬۱۰۰٬۰۰۰

سرویس کامل کابینت آشپزخانه استوک نو فلزی درب چوبی دیزاین

ORINAB

MET-10005-S

۱٬۵۰۰٬۰۰۰

کابینت فلزی درب چوبی 90 سانت زمینی رنگ کرم کتان

ORINAB

MET-10306-T